Wednesday, March 3, 2010

kehebatan zikir dan majlis zikir!!!!!!rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:

"para malaikat itu menaungi mereka dengan sayap2 mereka yang bercantum antara 1 same lain sehingga merangkumi mereka dan langit dunia. apabila ahli2 zikir itu telah bersurai, malaikat itu akan naik ke langit dan mereka ditanya oleh ALLAH s.w.t (SESUNGGUHNYA ALLAH S.W.T TELAH MENGETAHUI): "kamu datang dari mana?" malaikat menjawab: "kami datang daripada hamba2Mu di bumi." ALLAH s.w.t bertanya(SESUNGGUHNYA DIA LEBIH MENGETAHUI): "apakah yang diucapkan oleh hambaku?" malaikat menjawab: "mereka bertasbih,bertakbir dan bertahmid memuji engakau" ALLAH s.w.t bertanya (sesunggunya ALLAH LEBIH MENGETAHUI) "adakah mereka melihat aku? malaikat menjawab"Demi ALLAH mereka tidak melihat engkau..ALLAH s.w.t berkata"bagaimana sekiranya mereka melihat aku?" malaikat menjawab"sekiranya mereka melihat engkau nescaya mereka akan lebih giat melakukan ibadah,lebih banyak bertahmid,bertakbir dan bertasbih pada engkau"ALLAH s.w.t bertanya" apakah yang mereka pinta daripada aku? malaikat menjawab "mereka meminta masuk syurga." ALLAH s.w.t bertanya"adakah mereka telah melihat syurga? malaikat menjawab "demi ALLLAH mereka tidak pernah melihatnya." ALLAH s.w.t bertaanya "bagaiman sekiranya mereka melihatnya?"malaikat menjawab "sekira mereka melihatnya nescaya mereka akan lebih ghairah untuk memasukinya dan lebih kuat untuk meminta agar dimasukkan ke dalamnya" ALLAH s.w.t bertanya"apakah yang mereka minta untuk dilindungi?" malaikat menjawab"daripada api neraka" ALLAH s.w.t bertanya :"adakah mereka melihatnya? malaikaat menjawab "demi ALLAH mereka tidak melihatnya" ALLAH s.w.t bertanya:"bagaimana jika mereka melihatnya? malaikat menjawab" mereka menjauhkan diri daripadanya dengan lebih gigih lagi dan merreka akan lebih takut lagi kepadanya> ALLAH s.w.t berkata "AKU bersaksikan dengan kamu bahawasanya AKU TELAH MENGAMOUNI DOSA MEREKA"


salah satu malaikat berkata : Di kalangan mereka ada seorang yang termasuk dalam ahli zikir tetapi dia datang kerana sesuatu hajat(iaitu datang bukan untuk berzikir bersama mereka ) ALLAH s.w.t menjawab "AKU juga telah mengampunkan dosanya.mereka itu merupakan satu kaum yang mana orang yang bersama mereka tidak akan ditimpa derita"(riwayat bukhari dan muslim)


No comments: